Algemene Voorwaarden

1. ALGEMEEN

1.1
Deze algemene gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing wanneer u als consument (“Klant”) een bestelling plaatst op signart.nl en verwante webpagina‘s (“de Website”). Er wordt een overeenkomst gesloten tussen de Klant en SignArt, KVK nr: 04076293 en BTW nr: 1309.92.823.B01 (GUNCORP STUDIO)

Alle contactgegevens, evenals aanvullende informatie over SignArt, staan op de Website. De Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing als u een consument bent en als u een bestelling plaatst op de Website.

1.2
Om te bestellen op de Website, moet de Klant ten minste 18 jaar oud zijn. Consumenten jonger dan 18 jaar kunnen bij SignArt niet kopen via Klarna. SignArt behoudt zich het recht voor om in bepaalde gevallen uw bestelling te weigeren of wijzigen (bijvoorbeeld wanneer de Klant onjuiste persoonsgegevens verstrekt en/of betalingsproblemen heeft).

1.3
SignArt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schrijffouten, publicatie van onjuiste afbeeldingen of het uitverkocht zijn van producten op de Website, bijvoorbeeld fouten in de productbeschrijving of de technische specificatie, onjuiste prijzen en prijsaanpassingen (zoals prijswijzigingen door leveranciers of veroorzaakt door valutaschommelingen) of onjuiste informatie met betrekking tot het op voorraad zijn van een product.  SignArt heeft het recht om een dergelijke fout te herstellen en om de informatie op elk gewenst moment te wijzigen of te actualiseren. In het geval dat de Klant een artikel heeft besteld waarvoor een onjuiste prijs stond aangegeven, zal SignArt de Klant uiteraard informeren en afwachten of de Klant de prijswijziging accepteert, voordat SignArt de bestelling verder afhandelt. Alle afbeeldingen op de Website dienen uitsluitend ter illustratie. Er is geen garantie dat dergelijke illustraties een exacte weergave zijn van het product. SignArt is niet aansprakelijk voor informatie op de Website die afkomstig is van een derde partij.

1.4
De Website en alle inhoud van de Website is eigendom van SignArt of haar licentiegevers. De informatie wordt beschermd door intellectuele-eigendomsrechten en handelswetgevingen. Dit houdt in dat het niet is toegestaan om merken, handelsnamen, productnamen, afbeeldingen en grafische voorstellingen, ontwerp, lay-out alsook informatie met betrekking tot producten, diensten en overige inhoud, te kopiëren of te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van SignArt.

2. OVEREENKOMSTEN EN BESTELLINGEN

2.1
De Klant kan alleen een aankoop doen via de Website als hij/zij de Voorwaarden accepteert. Door de Voorwaarden te accepteren, gaat u ermee akkoord om te voldoen aan de Voorwaarden in hun geheel en bevestigt de Klant dat hij/zij kennis heeft genomen van de informatie omtrent persoonsgegevens en dat hij/zij instemt met het gebruik van persoonsgegevens en cookies overeenkomstig het privacybeleid van SignArt, zoals hier beschreven.

2.2
Er is pas sprake van een koopovereenkomst wanneer SignArt de bestelling van de Klant heeft bevestigd en wanneer de Klant een bevestiging van SignArt heeft ontvangen per e-mail. SignArt raadt de Klant aan de bevestiging te bewaren voor het geval de Klant contact wil opnemen van de klantenservice van SignArt. U kunt uw bestelling herroepen totdat deze is bevestigd door SignArt. Bij herroeping van de bestelling zal SignArt eventuele betalingen die de Klant of zijn/haar betaal- of creditcardmaatschappij al heeft gedaan met betrekking tot de bestelling, terugbetalen.

3.KLANTGEGEVENS ENZ.

3.1
Wanneer de Klant een account aanmaakt en/of een bestelling plaatst, wordt hij/zij gevraagd om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken.  De Klant bevestigt dat de informatie die hij/zij opgeeft correct en volledig is en is verantwoordelijk voor onjuist opgegeven informatie. In het privacybeleid van SignArt staat beschreven hoe SignArt omgaat met persoonsgegevens van de Klant.

3.2
De Klant verbindt zich ertoe dat niemand anders gebruik maakt van zijn/haar inloggegevens. De Klant mag zijn inloggegevens niet bekendmaken aan een onbevoegde en moet ervoor zorgen dat hij/zij informatie betreffende zijn gebruikersnaam en wachtwoord op een zodanige manier bewaart dat onbevoegden geen toegang hebben tot die informatie.  In het geval dat de Klant vermoedt dat een onbevoegde toegang heeft tot zijn/haar wachtwoord, moet hij/zij SignArt daar per direct over informeren. Wanneer dergelijke informatie niet wordt gemeld, blijft de Klant verantwoordelijk voor alle aankopen die onder zijn/haar inloggegevens worden gedaan.

3.3
Wanneer SignArt vermoedt dat de Klant zijn/haar gebruikersaccount en/of inloggegevens misbruikt, zich op enige andere manier de Voorwaarden overtreedt, heeft SignArt het recht om de Klant te blokkeren.  SignArt heeft ook het recht om de Klant nieuwe inloggegevens toe te wijzen.

4. PRIJZEN, KOSTEN EN BETALING

4.1
Voor bestellingen op de Website gelden de prijzen zoals op de Website vermeld. Prijzen worden vermeld in euro en zijn inclusief btw. Prijzen zijn exclusief betaal- en verzendkosten, die worden afzonderlijk vermeld.

4.2
Op de Website staat beschreven op welke manier de Klant kan betalen. SignArt heeft het recht om vooraf voor de bestelling te worden betaald, tenzij de Klant voor betaling per factuur of een soortgelijke betalingsmethode heeft geselecteerd en SignArt deze optie heeft geaccepteerd. Bij betaling per factuur en bij betaling in termijnen kan SignArt of haar partner onderzoek doen naar het kredietverleden van de Klant. Als dit het geval is, wordt de Klant daarover geïnformeerd. SignArt behoudt zich het recht voor om niet altijd alle verschillende betaalmethodes aan te bieden. SignArt heeft ook het recht om de betaalmethode die de Klant ten tijde van de aankoop selecteerde, te wijzigen indien die methode om welke reden dan ook, niet werkt.  Mogelijke restricties met betrekking tot betalingsopties staan op de Website vermeld.

5. PROMOTIES EN AANBIEDINGEN
SignArt kan op de Website af en toe promoties aanbieden met gunstiger voorwaarden omtrent de betaling of de herroepingstermijn. Deze gunstiger voorwaarden gelden voor de duur van de promotieaanbieding en uitsluitend voor die producten die SignArt in de promotiecampagne vermeld. SignArt behoudt zich het recht voor dergelijke promoties op ieder gewenst moment te herroepen. Bij beëindiging of herroeping van een promotiecampagne, gelden deze Voorwaarden zonder wijzigingen. Aanbiedingen van specifieke artikelen op de Website zijn geldig voor een bepaalde periode en zolang de voorraad strekt.

6. CADEAUBON
Cadeaubonnen die bij SignArt worden verkocht, gelden één (1) jaar vanaf de datum van uitgifte en kunnen worden ingewisseld in de webshop van SignArt. Wanneer de geldigheidsduur verloopt, kan de bon niet als betaalmiddel worden gebruikt, niet opnieuw worden geactiveerd en de restwaarde kan niet worden terugbetaald. Uw cadeaubon is een waardedocument en moet veilig worden opgeborgen en kan niet ingeruild worden voor geld. Een verloren of gestolen bon wordt niet vergoed.

7. LEVERING EN BEZORGING

7.1
Goederen die op voorraad zijn, worden normaal gesproken geleverd binnen het aantal dagen vermeld op de Website. Tenzij uitdrukkelijk anderszins overeengekomen (bijvoorbeeld in verband met het bestellen van producten die niet op voorraad zijn), vindt levering plaats uiterlijk 30 werkdagen nadat SignArt de bestelling schriftelijk heeft bevestigd.

7.2
De verwachte levertijd van het product staat vermeld in de orderbevestiging, bij de kassa en/of op de betreffende productpagina op de Website. In het geval er niet uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen en de levering meer dan 30 werkdagen duurt en dit niet te wijten is aan de Klant, heeft de Klant het recht de aankoop te annuleren.

8. HERROEPINGSRECHT

8.1
Op alle aankopen via de Website is een herroepingsrecht van 14 dagen van toepassing. Dit betekent dat de Klant het recht heeft zijn/haar aankoop te herroepen door dit, uiterlijk 14 dagen nadat de Klant of iemand die hem/haar vertegenwoordigde het product heeft ontvangen, aan SignArt mee te delen (herroepingstermijn). Herroepingsrecht of ruilrecht is niet van toepassing op gepersonaliseerde posters die op bestelling worden gedrukt.

8.2
In het geval dat de Klant de aankoop wil annuleren moet hij/zij, voor het verstrijken van de herroepingstermijn, een duidelijk bericht, zoals hier beschreven, aan SignArt laten weten. De Klant moet zijn/haar naam, adres en andere relevante informatie zoals het ordernummer, factuurnummer en productnaam in zijn/haar bericht vermelden.

8.3
In het geval dat de Klant gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht, zijn de kosten van de retourzending voor rekening van de Klant en is de Klant verantwoordelijk voor de staat van het artikel vanaf het moment van ontvangst alsook tijdens de retourzending. Het artikel dient te worden verzonden binnen 30 dagen, gerekend vanaf de datum waarop SignArt over de gebruikmaking van het herroepingsrecht werd geïnformeerd.  Het artikel dient in goede staat en goed verpakt, in de originele verpakking, te worden verzonden. Goederen dienen aan SignArt te worden geretourneerd volgens de aanwijzingen zoals vermeld op de Website, die hier te vinden zijn.

8.4
In het geval dat de Klant spijt heeft van zijn aankoop, betaalt SignArt het bedrag dat de Klant heeft betaald voor het artikel, inclusief de verzendkosten, terug. Een uitzondering geldt voor eventuele aanvullende verzendkosten als gevolg van de keuze voor een andere verzendmethode dan de standaard verzendmethode die SignArt aanbiedt. In het geval dat een deel van de bestelling wordt geannuleerd, worden de verzendkosten niet terugbetaald. SignArt heeft het recht om van het terug te betalen bedrag een bedrag af te trekken overeenkomstig de waardevermindering van het artikel, als en tot de mate waarin wordt geconstateerd dat die waardevermindering is veroorzaakt doordat de Klant het artikel heeft gebruikt, meer dan nodig is om zijn eigenschappen of functioneren vast te stellen.

8.5
SignArt betaalt het terug te betalen bedrag zo spoedig mogelijk, uiterlijk 14 dagen na de datum waarop SignArt het bericht betreffende gebruikmaking van het herroepingsrecht heeft ontvangen. SignArt mag echter wachten met terugbetalen totdat SignArt het artikel ontvangen heeft of de Klant heeft bewezen dat het artikel verzonden is, bijvoorbeeld door middel van een verzendbewijs. De terugbetaling zal geschieden middels de betalingsoptie die door de Klant was geselecteerd, tenzij anders overeengekomen of tenzij er belemmeringen zijn voor die manier van terugbetaling.

9. GARANTIE EN KLACHTEN

9.1
Op een aantal van de producten van SignArt kan garantie van toepassing zijn. Informatie met betrekking tot een eventuele garantieperiode of bepaalde garantievoorwaarden voor het betreffende product zijn te vinden op de Website of in deze Voorwaarden. Garanties gelden uitsluitend voor originele fabricagefouten en dus niet voor fouten die zijn ontstaan tijdens of na het veranderen van de functie of het uiterlijk van een artikel, zoals het ombouwen, uitbreiden ervan of enige andere verandering aan het artikel. De orderbevestiging geldt als garantiebewijs.

9.2
De garantie dekt goederen die defect zijn, zoals beschreven in de Wet handhaving consumentenbescherming. Indien de Klant aanspraak wil maken op de productgarantie, dient hij/zij SignArt te informeren zodra hij/zij het defect ontdekt, via de contactgegevens vermeld op de Website.

9.3
SignArt zal de verzendkosten voor het retourneren van geaccepteerde klachten voor haar rekening nemen.

9.4
In het geval dat een artikel wordt geretourneerd en de klacht wordt geaccepteerd, zal SignArt de Klant vergoeden overeenkomstig de geldende Wet handhaving consumentenbescherming. SignArt streeft ernaar dit te doen binnen 14 dagen nadat SignArt de klacht in behandeling heeft genomen, maar het kan langer duren, afhankelijk van de aard van het product. SignArt behoudt zich het recht voor een klacht af te wijzen indien blijkt dat het product niet defect is overeenkomstig de geldende Wet handhaving consumentenbescherming.

10. KOPPELINGEN
SignArt kan linken naar andere websites, waarop SignArt geen controle uitoefent, en andere websites waarop SignArt geen controle uitoefent, kunnen linken naar de Website van SignArt. Ook al probeert SignArt ervoor te zorgen dat ze enkel linkt naar websites die de voorschriften omtrent het gebruik van persoonsgegevens en de veiligheidsvoorschriften zoals opgenomen in het privacybeleid van SignArt delen, is SignArt niet verantwoordelijk voor de bescherming of de privacy van persoonsgegevens die de Klant via andere websites aanlevert.  De Klant dient altijd voorzichtig te zijn en de voorschriften omtrent het gebruik van persoonsgegevens op de desbetreffende website te lezen.

11. OVERMACHT
SignArt is niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt door omstandigheden waar SignArt geen invloed op heeft, zoals algemene arbeidsconflicten, oorlog, extreme weersomstandigheden, brand, blikseminslag, terroristische aanslagen, gewijzigde overheidsmaatregelen, technische problemen, fouten in elektrische, telecom- of dataverbindingen of andere communicatieve verbindingen evenals storingen of vertragingen van diensten van toeleveranciers als gevolg van omstandigheden zoals hierboven vermeld.   Deze omstandigheden resulteren in vrijstelling van aansprakelijkheid en maatregelen. In het geval dat een dergelijke situatie zich voordoet, zal SignArt de Klant hierover informeren, zowel aan het begin als aan het eind van de desbetreffende situatie.  In het geval dat de omstandigheden langer dan twee maanden aanhouden, heeft zowel de Klant als SignArt het recht om de aankoop met onmiddellijke ingang te annuleren.

12. WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN
SignArt behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen. Alle wijzigingen in de Voorwaarden zullen op de Website worden gepubliceerd. Gewijzigde voorwaarden zijn geldig vanaf het moment waarop de Klant de Voorwaarden accepteert (in verband met een nieuwe aankoop of tijdens het bezoeken van de Website), dan wel 30 dagen nadat SignArt de Klant over de wijzigingen heeft geïnformeerd. SignArt raadt de Klant echter aan om de Website regelmatig te bezoeken en zo op de hoogte te blijven van mogelijke veranderingen in de Voorwaarden.

13. ONGELDIGHEID
In het geval dat een bevoegde rechter, overheid of rechtbank oordeelt dat enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet uitvoerbaar is, dan is het restant van de betrokken bepaling alsook alle overige bepalingen geldig en uitvoerbaar voor zover toegestaan binnen de van toepassing zijnde wetgeving. De ongeldig of niet uitvoerbaar verklaarde bepalingen zullen worden vervangen onder relevante juridische begeleiding en advies.

14. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

14.1
Geschillen moeten allereerst worden opgelost in consensus, na overleg met de klantenservice van SignArt.

14.2
Als het geschil niet kan worden opgelost met de klantenservice van SignArt, kan de Klant rechtstreeks een klacht indienen op het platform voor bemiddeling bij geschillen van de Europese Commissie, via de volgende link:http://ec.europa.eu/consumers/odr.   Wanneer de Klant een klacht indient bij dit platform, zal de zaak automatisch naar het juiste nationale geschillencommissie worden doorgestuurd. Dit orgaan neemt vervolgens contact met ons op en zal proberen het geschil op te lossen zonder tussenkomst van een rechter.  In het geval van een geschil, geeft SignArt gevolg aan het besluit van ARN of een gelijkwaardige geschillencommissie.

14.3
Geschillen ten aanzien van de interpretatie of toepassing van deze Algemene Voorwaarden zijn onderhevig aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving en zullen uitsluitend door de Nederlandse rechtbanken worden beslecht.

________________________________________

Deze Voorwaarden zijn bepaald door SignArt op 1 juni 2020